Parodontologie

Bij de periodieke controle wordt er ook naar de conditie van het tandvlees gekeken, Het kan zijn dat er parodontitis vastgesteld wordt. U wordt dan doorverwezen naar de mondhygiënist.

Parodontitis is een ontsteking aan het tandvlees waarbij het kaakbot gaat terug trekken. (zie afbeeldingen) Hierdoor komt een deel van de wortel van de tand of kies bloot te liggen. Deze kan gevoelig zijn voor koude en warme voeding. De wortel is ook gevoeliger voor aantasting van cariës ten opzichte van de kroon. Als het ontstekingsproces verder gaat, zal het kaakbot zover slinken dat de tanden en kiezen los komen te staan en eruit vallen. Van een beginnend afbraakproces is in de mond vaak niets te merken. Als de ontsteking verder gevorderd is ontstaan er wel klachten zoals: bloedend tandvlees, nare mondgeur en pijn.

De behandeling bestaat uit een aantal fasen. Deze worden hier beschreven zodat u inzicht krijgt in de behandeling.

Door op de button te klikken krijgt u meer informatie over de behandeling van parodontitis.

Gezond tandvlees

Ontstoken tandvlees

Parodontitis

De tandvleesbehandelingen worden bij Lodewijkveste Tandartsen gedaan door onze mondhygiënist I. van Asselt - Kamphorst en tandarts O. Pelegrino.

Diagnostische fase


Om te oordelen waar in de mond de tanden en kiezen zijn aan gedaan door parodontitis moet eerst het tandvlees worden beoordeeld. Dit wordt door middel van nauwkeurige metingen per tand en kies in kaart gebracht. Dit heet een parodontiumstatus.

Met het parodontiumstatus wordt een behandelplan opgesteld. De situatie in de mond het behandelplan en de begroting van de kosten worden met u besproken.

De begroting krijgt u gemaild. Hiermee kunt u bij uw verzekeraar nagaan wat u vergoed krijgt.

Informed Consent

Om u goed te informeren over de behandeling zijn we verplicht een Informed Consent te geven. Hierin worden alle voor- en nadelen en informatie over de behandeling uitgelegd.

Wilt u het formulier Informed Consent Parodontologie downloaden. Dit kunt u doen door op de buttons te drukken.

U krijgt dan invulbare PDF-formulieren. Deze kunt u invullen met het gratis programma Adobe Acrobat Reader.

U kunt dit formulier uiteraard ook printen, invullen en inscannen. Wilt het dan opslaan in PDF-formaat?

Via ons contactformulier kunt u het formulier naar ons mailen. U kunt het ook langsbrengen en afgeven bij onze balie.

Zodra we het formulier in goede orde ontvangen hebben, kunt u afspraken inplannen voor initiële behandeling(en).

Initiële fase


Om parodontitis te kunnen genezen moet de oorzaak van de ontsteking, de bacteriën in de tandplak, verwijderd worden. Dit moet zowel boven als onder het tandvlees gebeuren. Het verwijderen van de plak boven het tandvlees zal door u zelf gedaan moeten worden. De mondhygiëne zal ten opzichte van de situatie in het verleden moeten verbeteren. De behandeling valt of staat bij een goede mondhygiëne!

Met een tandenborstel kan een groot deel van de tandplak weggepoetst worden. Maar de plak tussen de tanden en kiezen in, is moeilijk weg te poetsen. Die tandplak moet verwijderd worden met andere hulpmiddelen zoals ragers of tandenstokers. Uw behandelaar zal uitgebreid vertellen welke hulpmiddelen voor uw mond geschikt zijn en het gebruik demonstreren.

De plak en tandsteen onder het tandvlees zal verwijderd moeten worden. Dit wordt gedaan met speciale instrumenten. Dit wordt scalen en planen genoemd. Over het algemeen is dit zeer arbeidsintensief werk en vier zittingen van een uur zijn eerder regel dan uitzondering. Pas als zoveel mogelijk tandplak en tandsteen onder het tandvlees verwijderd is en de patiënt zelf in staat is om zijn gebit goed schoon te houden, dan is de eerste fase van de behandeling voltooid. Deze fase wordt de initiële fase genoemd.

Doordat de plak en tandsteen onder het tandvlees wordt weggehaald, verdwijnt de ontstekingsreactie. Het tandvlees komt weer strak tegen de tand aan te liggen. Het parodontium is weer gezond, de pocketsonde meet ondiepe(re) niet bloedende pockets. Het verloren gegane steunweefsel zal zich helaas niet of nauwelijks herstellen. Tijdens de genezing kan het tandvlees zich terug gaan trekken en de tandhalzen worden soms (tijdelijk) gevoelig door de behandeling. U moet elke dag de mondhygiëne goed uitvoeren om plakvorming in de pockets te voorkomen. Door deze plakvorming ontstaat weer een nieuwe infectie. 


Belangrijk bij de initiële behandeling.
▶︎ Neem uw eigen tandenborstel en andere mondhygiëneproducten mee.
▶︎ Na de behandeling kunt u napijn ervaren. Dit is nomaal.
▶︎ Start, ondanks dat u pijn heeft, met de mondhyiëne, zoals geïnstrueerd
▶︎ Indien u rookt is voor de genezing beter dat u stopt met roken.

Herbeoordeling


Het parodontium heeft tijd nodig om na de gebitsreiniging in de initiële fase te herstellen. Over het algemeen zal er drie maanden gewacht worden voordat u weer onderzocht wordt, dit kan overigens per persoon verschillend zijn. Na deze drie maanden worden alle gegevens opnieuw gemeten en genoteerd op een parodontiumstatus. Deze fase wordt de herbeoordeling genoemd.

Zoals al eerder genoemd kan parodontitis door de combinatie van een goede mondhygiëne en gebitsreiniging genezen. Toch kan het zijn dat er nog plaatsen met ontstoken pockets zijn, doordat er plak en tandsteen boven en/of onder het tandvlees zit. Als er plak boven het tandvlees zit dan is dit een gevolg van een onvoldoende mondhygiëne. Het vervolg van de behandeling richt zich dan op het verbeteren daarvan. Als er nog tandplak of tandsteen in de verdiepte pockets zit, komt dit doordat de plak of tandsteen moeilijk te bereiken is. De mondhygiënist legt u uit welke plaatsen dat zijn en mogelijke oorzaken hiervoor.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om deze moeilijk bereikbare plaatsen te genezen. In dat geval wordt u verwezen naar de tandarts of parodontoloog. Deze maakt een plan waarbij vaak een flapoperatie moet worden gedaan.

Belangrijk bij de herbeoordeling.
▶︎ Zorg voor een optimale mondhygiëne zoals geïnstrueerd.
▶︎ Poets uw gebit voor de behandeling. Dit verkort de behandeltijd.
▶︎ Neem ook nu weer uw tandenborstel en andere mondhygiëneproducten mee.

Flapoperatie


Tijdens een flap-operatie, wordt onder plaatselijke verdoving, het tandvlees met een mesje losgemaakt en daarna opzij geschoven zodat de wortels en het kaakbot zichtbaar wordt. Vervolgens kan het ontstoken weefsel worden weggehaald en de wortels goed schoongemaakt worden op de moeilijk bereikbare plaatsen. Zo nodig wordt de grillige contour van het bot bijgewerkt. Hierna wordt het tandvlees weer rond de tanden en kiezen vastgehecht. Het tandvlees kan lager terug gehecht worden, waardoor de pocketdiepte gelijk afneemt, of het tandvlees kan zodanig worden teruggeplaatst dat het makkelijker is om de tand of kies schoon te houden.

Belangrijk bij de flapoperatie.
▶︎ Spoel de eerste week na de behandeling twee keer daags met de meegegeven spoelmiddel.
▶︎ Een paar dagen napijn na de behandeling is normaal.
▶︎ Twee weken na de behandeling worden de hechtingen verwijderd.

Nazorg


Als een parodontale behandeling slaagt en het parodontium is ontstekingsvrij, dan is dat een goede basis om de tanden en kiezen de rest van het leven te behouden. Een hele belangrijke voorwaarde daarvoor is dat er niet opnieuw ontstoken pockets ontstaan. Dat kan alleen als elke dag alle tandplak van de tanden en kiezen verwijderd wordt. Een goede mondhygiëne is dus niet alleen tijdens de behandeling belangrijk, maar daarna is dit ook een bepalende factor voor het behoud van het gebit. Wanneer door de mondhygiënist het gebit niet regelmatig wordt schoongemaakt, de mondhygiëne wordt gecontroleerd en bijgestuurd, dan blijkt de situatie na verloop van tijd toch weer te verslechteren en de parodontitis vaak terug te komen.

Regelmatige nazorg-behandelingen blijven dus nodig. Over het algemeen wordt de nazorg vier keer per jaar uitgevoerd, maar kan afhankelijk van de situatie vaker of minder vaak nodig zijn.

Regelmatig wordt in de nazorg een nieuwe parodontiumstatus gemaakt om het parodontium opnieuw te beoordelen. Hierbij wordt opnieuw beoordeeld en besproken of de zorg nog past bij de situatie.

Belangrijk bij de nazorg.
▶︎ Zorg dat u goed gepoetst heeft en neem uw tandenborstel en andere producten mee. Bij elke nazorg-afspraak wordt de mondhygiëne gecontroleerd en eventueel bijgestuurd.
▶︎ Een goed gepoetst gebit verkort de behandeltijd.
▶︎ Een gezonde leefstijl voorkomt nieuwe ontstekingen.

Lodewijkveste Tandartsen ©2024

Lodewijkveste Tandartsen ©2024