Lodewijkveste Tandartsen

| | | Huisregels | Webagenda | |

Actueel nieuws.


Op deze pagina vindt u mededelingen en actueel nieuws van Lodewijkveste Tandartsen.

Nieuws:

| Inmiddels heeft de Commissie Leidraad Mondzorg Corona haar advies opgeleverd en ter afstemming voorgelegd aan het RIVM, IGJ en VWS om de reguliere mondzorg weer te gaan verlenen. Er is besloten dat het verantwoord is om de reguliere mondzorg voor patiënten zonder Corona-klachten vanaf 23 april te hervatten. Dit is ook zojuist bevestigd door onze Minister President. Het gebit moet immers geen schade ondervinden door het niet tijdig controleren van uw gebit.

Stacks Image 107

| Update. Toch weer verlenging alleen noodhulp tot 28 april.
Afgelopen woensdag kregen we het advies van onze beroepsorganisaties dat we vanaf 20 april weer reguliere mondzorg konden gaan leveren aan de niet-kwetsbare patiënt zonder corona-klachten.
Gisteren hebben we achter de schermen heel wat geregeld om daadwerkelijk op 20 april de praktijk weer te kunnen openen om dit op een veilige en verantwoorde wijze te doen. Donderdagavond laat kregen we een mail van onze beroepsorganisaties dat op aandringen van de minister van VWS het advies gewijzigd is om de toespraak van onze Minister President op dinsdag 21 april af te wachten, alvorens het besluit te nemen om reguliere mondzorg weer op te starten.

Lodewijkveste Tandartsen volgt dit advies op: wij hebben besloten om tot 28 april door te gaan met uitsluitend verlenen van acute noodhulp aan patiënten die geen corona-klachten hebben.

Inmiddels hebben patiënten die volgende week een afspraak ingepland hadden staan een herinneringsmail gekregen. Deze kunt u als niet verzonden beschouwen. U krijgt van ons een nieuwe mail. Volgende week belt onze balie-assistente op om samen met u een nieuwe afspraak in te plannen. Wilt u ons niet bellen?

| Uw rekening wordt vanaf 1 september verzorgd door Infomedics. Famed en Infomedics gaan samen verder onder deze naam. De vertrouwde blauwe envelope wordt vervangen door een roze envelope.

| Vanaf 3 december is tandarts Marta Verschoor-Bartelmus met zwangerschapsverlof. Vanaf vrijdag 6 maart is zij weer werkzaam op de vrijdag en vanaf april ook weer op de maandag.