Disclaimer en colofon.

De website van Lodewijkveste Tandartsen wordt intern gerealiseerd en beheerd. Heeft u hier vragen of opmerkingen over, neem dan contact op met de balie.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of u in te schrijven als patiënt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Gebruik cookies Lodewijkveste Tandartsen maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina´s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies worden alleen gebruikt om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren en hiermee de website te kunnen verbeteren. Dit is anoniem; uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke worden niet geregistreerd. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Lodewijkveste Tandartsen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De inhoud van deze website is door Lodewijkveste Tandartsen met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Lodewijkveste Tandartsen geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lodewijkveste Tandartsen is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Lodewijkveste Tandartsen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Lodewijkveste Tandartsen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Lodewijkveste Tandartsen.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, die verband houden met deze voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt bij de hiertoe bevoegde Nederlandse rechter.

Lodewijkveste Tandartsen ©2024

Lodewijkveste Tandartsen ©2024