Lodewijkveste Tandartsen

| | | Huisregels | Webagenda | | |

Corona virus.


Op deze pagina leest u meer over de actuele richtlijnen en procedures die bij Lodewijkveste Tandartsen gelden. Wij rekenen op uw medewerking. Samen sterk tegen Corona. #staysafe

Vanaf 23 april hervatten wij uw mondzorg.


De beroepsorganisaties hebben op 15 maart alle tandartsen geadviseerd de praktijk ten minste tot dinsdag 21 april te sluiten en alleen patiënten te behandelen met pijnklachten. Zo hebben wij en de meeste andere tandartspraktijken hun verantwoordelijkheid genomen om zo veel mogelijk verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. De hygiëne in de praktijken in Nederland is altijd al uitstekend geweest. En nu er meer bekend is geworden over de overdracht van het virus en de daartegen te nemen hygiënische maatregelen, zijn de beroepsorganisaties ervan overtuigd dat de patiënten en het ondersteunend personeel nooit gevaar hebben gelopen.

Inmiddels heeft de Commissie Leidraad Mondzorg Corona haar advies opgeleverd en ter afstemming voorgelegd aan het RIVM, IGJ en VWS om de reguliere mondzorg weer te gaan verlenen. Er is besloten dat het verantwoord is om de reguliere mondzorg voor patiënten zonder Corona-klachten vanaf 23 april te hervatten. Dit is ook vandaag bevestigd door onze Minister President. Het gebit moet immers geen schade ondervinden door het niet tijdig controleren van uw gebit.

Stacks Image 60

Wilt u hiermee rekening houden?


 • Houdt u overal in de praktijk en in de wachtkamer 1,5 meter afstand van elkaar. Een gezin moet bij elkaar zitten.
 • Een mondkapje in de wachtkamer is niet verplicht maar mag wel natuurlijk. Het mondkapje moet af zijn in de behandelruimte(s).
 • Kom alleen : alleen patiënten met een afspraak mogen de praktijk binnenkomen. Voor kinderen onder de 12 jaar mag één ouder mee als begeleiding. Kom niet langs om een afspraak te maken, bel ons hiervoor op of gebruik onze webagenda.
 • Er mogen maximaal 9 personen in de wachtkamer zijn. Zijn er meer, wacht u dan even buiten s.v.p!
 • U kunt zich alleen aanmelden via het aanmeldscherm met QR code. U wordt vanzelf opgehaald door uw behandelaar.
 • Voor behandeling krijgen alle patiënten handdesinfectie aangeboden in de behandelruimte(s).
 • Wanneer u wilt pinnen, betaal contactloos.
 • Heeft u en/of gezinsleden klachten, zoals : hoest, ademhalingsproblemen en/of koorts boven de 38 graden? Kom dan niet naar de praktijk, maar neem telefonisch contact op.
 • Er zijn op dit moment geen tijdschriften in de wachtkamer aangezien deze niet te desinfecteren zijn en en dus een besmettingsbron zouden kunnen zijn.
 • Medewerkers zullen u geen hand geven en een mondkapje dragen als zij minder dan 1.5 m van u zijn.
 • Wij werken zoals altijd volgens de geldende infectie preventie protocollen: naast bijv. HIV, Herpes en Hepatitis virussen ook effectief tegen het Corona virus.
 • De deurkrukken, wachtkamer ruimte, de balie en andere oppervlakken in de praktijk worden regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd.