Lodewijkveste Tandartsen

Corona virus.


Op deze pagina leest u meer over de actuele richtlijnen en procedures die bij Lodewijkveste Tandartsen gelden.

Tijdens een lockdown blijft mondzorg bereikbaar.


De beroepsorganisaties hebben op 15 maart 2020 alle tandartsen geadviseerd de praktijk ten minste tot dinsdag 21 april 2020 te sluiten en alleen patiënten te behandelen met pijnklachten. Zo hebben wij en de meeste andere tandartspraktijken hun verantwoordelijkheid genomen om zo veel mogelijk verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. De hygiëne in de praktijken in Nederland is altijd al uitstekend geweest. En nu er meer bekend is geworden over de overdracht van het virus en de daartegen te nemen hygiënische maatregelen, zijn de beroepsorganisaties ervan overtuigd dat de patiënten en het ondersteunend personeel nooit gevaar hebben gelopen.

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft in 2020 haar advies opgeleverd en ter afstemming voorgelegd aan het RIVM, IGJ en VWS om reguliere mondzorg te kunnen blijven verlenen. Er is besloten dat het verantwoord is om de reguliere mondzorg voor patiënten zonder Corona-klachten te hervatten. Dit is ook bevestigd door de Minister President. Het gebit moet immers geen schade ondervinden door het niet tijdig controleren van uw gebit.

Tijdens de lockdown blijft de mondzorg bereikbaar.

Wilt u hiermee rekening houden?


  • Houdt u overal in de praktijk en in de wachtkamer 1,5 meter afstand van elkaar. Een gezin moet bij elkaar zitten.
  • Kom alleen : alleen patiënten met een afspraak mogen de praktijk binnenkomen. Voor kinderen onder de 12 jaar mag één ouder mee als begeleiding. Kom niet langs om een afspraak te maken, bel ons hiervoor op of gebruik onze webagenda.
  • Er mogen maximaal 9 personen in de wachtkamer zijn. Zijn er meer, wacht u dan even buiten s.v.p!
  • Voor behandeling krijgen alle patiënten handdesinfectie aangeboden in de behandelruimte(s).
  • Wanneer u wilt pinnen, betaal contactloos.
  • Heeft u en/of gezinsleden klachten, zoals : hoest, ademhalingsproblemen en/of koorts boven de 38 graden? Kom dan niet naar de praktijk, maar neem telefonisch contact op.
  • Er zijn geen tijdschriften meer in de wachtkamer aangezien deze niet te desinfecteren zijn en en dus een besmettingsbron zouden kunnen zijn.
  • Wij werken zoals altijd volgens de geldende infectie preventie protocollen: naast bijv. HIV, Herpes en Hepatitis virussen ook effectief tegen het Corona virus.
  • De deurkrukken, wachtkamer ruimte, de balie en andere oppervlakken in de praktijk worden regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd.